/
MOTIVACIONO INTERVJUISANJE

MOTIVACIONO INTERVJUISANJE

Motivacioni intervju (MI) je metoda koja se koristi u zdravstvenoj zaštiti, socijalnom radu, psihoterapiji i drugim oblastima kako bi se pomoglo ljudima da pronađu svoju unutrašnju motivaciju da promene svoje ponašanje. Motivaciono intervjuisanje je pristup saradnje bez osuđivanja koji ima za cilj da pomogne ljudima da istraže i ojačaju sopstvenu motivaciju za promenu.
Kurs motivacionog intervjuisanja će učesnicima pružiti osnovno razumevanje teorijskih principa koji stoje iza ove metode, kao i praktične alate za upotrebu MI u svojoj profesionalnoj praksi. Učesnici će naučiti da stvore empatičnu i podržavajuću sredinu u kojoj mogu pomoći ljudima da istraže i razjasne svoje ciljeve i vrednosti.
Tokom kursa, učesnici će dobiti sledeće alate:
• Principi MI: Učesnici će steći temeljno razumevanje osnovnih principa motivacionog intervjuisanja, uključujući razvijanje empatije, izbegavanje otpora i podržavanje ličnih izbora.
• Tehnike komunikacije: Učesnici će naučiti specifične tehnike komunikacije koje će im pomoći da stvore atmosferu podrške i bez osuđivanja.
• Istražite ambivalentnost: Učesnici će naučiti da upravljaju ambivalentnošću kod klijenata, što je uobičajen izazov kada se prave promene. Biće im dati alati da istraže ambivalentnost, pomognu klijentima da razmotre svoje prednosti i nedostatke i pronađu sopstvenu motivaciju za promenu.
• Jačanje motivacije: Učesnici će naučiti strategije za jačanje motivacije klijenata za promenu. Biće im dati alati koji će pomoći klijentima da identifikuju sopstvene vrednosti i ciljeve, istraže alternativne puteve i fokusiraju se na pozitivne promene.
• Suočavanje sa otporom: Učesnici će naučiti da kako da se nose sa otporom i odbrambenim mehanizmima kod klijenata na konstruktivan način. Biće im dati alati da izbegnu argumentaciju i umesto toga koriste razmišljanja kako bi pomogli klijentima da istraže sopstvene barijere za promene.
Učešćem u kursu motivacionog govora, učesnici će razviti svoje komunikacijske veštine i steći metod koji mogu da koriste kako bi pomogli ljudima da pronađu sopstvenu motivaciju za promenu. Alati koji se pružaju tokom kursa biće korisni u nizu profesionalnih konteksta gde je potrebna podrška i motivacija.

Edukacija traje 4 dana. Po položenom testu dobija se diploma MI edukatora.

Yin Joga & Mindfulness mogu postati tvoj novi stil života - prijavi se za nedeljni newsletter već danas