/
NENASILNA KOMUNIKACIJA

NENASILNA KOMUNIKACIJA

Nenasilna komunikacija je edukacija koja pomaže učenicima, roditeljima, profesorima, članovima porodice.

Učenici koji savladaju veštinu svesne komunikacije mogu uspostaviti bolje odnose sa vršnjacima i svima koji ih okružuju. Tokom edukacije dobijaju  alate uz koje će izraziti sopstvena osećanja i potrebe na konstruktivan način i naučiti da čuju potrebe i osećanja svojih vršnjaka. Korišćenjem svesne komunikacije razvijaju empatiju i saosećanje što doprinosi smanjenju konflikta i isključenosti u školskom okruženju. Pored toga, svesna komunikacija  pomaze učenicima da razviju veštine rešavanja sukoba i neguju kulturu saradnje i razumevanja.

Svesna komunikacija pomaže profesorima da ostvare bolju komunikaciju sa učenicima, uz obostrano poštovanje, sa roditeljima i kolegama. Lakše će razumeti potrebe i osećanja učenika što dovodi do boljih odnosa i većeg poverenja. Uz ovu veštinu profesori lakše prolaze kroz konflikte i teške situacije kroz identifikaciju i zadovoljavanje potreba svih uključenih strana.

Roditelji imaju benefite od ove veštine u komunikaciji sa nastavnicima, ali i sa svojom decom. Primenom principa svesne komunikacije roditelji mogu efikasnije sarađuju kako bi zadovoljili potrebe svoje dece, da stvore okruženje sa više podrške i empatije kod kuće, gde se deca mogu osećati bezbedno i shvaćeno.

U pogledu školskog učinka i motivacije svesna komunikacija igra pozitivnu ulogu. Negovanjem okruženja za komunikaciju sa podrškom i poštovanjem, učenici će se osećati angažovanije i motivisanije da učestvuju u školskom radu. Sasvim sigurno svesna komunikacija pomaže u rešavanju konflikata i poboljšava odnos između učenika i nastavnika.

Edukacija  Svesne komunikacije  se bavi razvijanjem komunikacijskih veština zasnovanih na empatiji, poštovanju i saradnji. Ovo je metod i filozofija koja ima za cilj da promoviše razumevanje i rešavanje sukoba na miran način, kako u ličnom, tako i u profesionalnom kontekstu. Korišćenjem SK stvaramo atmosferu međusobnog poštovanja i slušanja, što dovodi do bolje saradnje i harmonije u odnosima. Svesna komunikacija je korisna metoda u školama, na radnim mestima, među prijateljima i naravno u porodici.

KAKO IZGLEDA OBUKA?

Učesnici će biti upoznati sa osnovnim principima što uključuje izgradnju empatije, fokusiranje na potrebe i osećanja, izbegavanje presuda i razvoj pristupa orjentisanog na rešavanje sukoba.

Svest o jeziku. Kurs će se fokusirati na razvijanje svesti o jeziku koji koristimo i njegovom uticaju na našu komunikaciju. Učesnici će naučiti da identifikuju i izbegavaju jezik koji može da dovede do sukoba i umesto toga koriste reči i fraze koje promovišu razumevanje i saradnju.

Empatična komunikacija. Učesnici će naučiti da izražavaju i slušaju potrebe i osećanja na empatičan način. Biće im date alatke da se jasno izraze dok pokazuju poštovanje prema mišljenju i iskustvima drugih ljudi.

Rešavanje konflikata. Kurs će ponuditi strategije i tehnike za rešavanje sukoba na konstruktivan način. Učesnici će naučiti da identifikuju i saopštavaju svoje sopstvene potrebe dok budu osetljivi na potrebe drugih, što može pomoći u pronalaženju rešenja koja su zadovoljavajuća za sve strane.

Samorefleksija i samosaosećanje. Svesna komunikacija se takođe odnosi na razvijanje svesti o sopstvenim mislima, osećanjima i potrebama. Učesnici će biti podstaknuti da istraže svoj unutrašnji svet i razviju samosaosećanje, što zauzvrat može uticati na to kako komuniciramo sa drugima.

Svesnost – Mainfulness i njenih devet stavova: Prihvatanje, NEosuđivanje , Strpljenje, Poverenje, NEnaporno, Radoznalost, Napuštanje, Zahvalnost, Velikodušnost.

Edukacija traje 4 dana i po položenom testu učenici dobijaju sertifikat Svesne Komunikacie.

 

Yin Joga & Mindfulness mogu postati tvoj novi stil života - prijavi se za nedeljni newsletter već danas